Kris och Säkerhet

Här hittar du information om vad kommunen gör i en krissituation. Dessutom får du tips och råd kring vad du kan göra själv dels i förebyggande syfte men också vart du kan vända dig om du har fått problem.