Krisledningsnämnden

Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för tiden 2019-2022:

Ordförande: Morgan Bengtsson (S)

1:e vice ordförande: Sandra Danielsson (S)

2:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C)

Ledamöter: Ersättare
Morgan Bengtsson S Pirjo Veteli S
Sandra Danielsson S Annika Lande V
Annika Sjöstedt S Tommy Svensson KD
Rolf Jönsson C Patrik Krupa M
Max Nielsen SD Tommy Holmgren SD

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019