Krisledningsnämnden

Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för tiden 2019-2022:

Ordförande: Sara Rudolfsson (S)

1:e vice ordförande: Kjell-Åke Karlsson (S)

2:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C)

Ledamöter: Ersättare
Sara Rudolfsson S Pirjo Veteli S
Kjell-Åke Karlsson S Annika Lande V
Annika Sjöstedt S Tommy Svensson KD
Rolf Jönsson C Patrik Krupa M
Max Nielsen SD Tommy Holmgren SD

Senast uppdaterad: 03 januari 2019