Krisledningsnämnden

Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för tiden 2015-2018:

Ordförande: Sara Rudolfsson (S)
1:e vice ordförande: Kjell-Åke Karlsson (S)

Ledamöter: Ersättare
Sara Rudolfsson S Yvonne Andreasson S
Kjell-Åke Karlsson S Michael Henriksson S
Kaj Joelsson S Pirjo Veteli S
Rolf Jönsson C Patrik Krupa M
Jennie Johannesson V Marila Markusson V

Senast uppdaterad: 26 januari 2018