Ledamöter & Ersättare

KSAU 2019 - 2022

Ordförande: Sara Rudolfsson S

1:e vice ordförande: Kjell-Åke Karlsson  S

2:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C)

 

Ledamöter:

Sara Rudolfsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Annika Sjöstedt (S)
Rolf Jönsson (C)
Max Nielsen (SD)

 

Ersättare:

Pirjo Veteli (S)
Annika Lande (V)
Thommy Svensson (KD)
Patrik Krupa (M)
Tommy Holmgren (SD)

Senast uppdaterad: 03 januari 2019