Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande för utskottet är Rolf Persson (S).

Personaltuskottet bereder ärenden som ska upp till kommunstyrelsen. Personalutskottet bereder ärenden som rör Olofströms kommuns anställda. Övriga ärenden bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdestider för personalutskottet går att läsa i sammanträdesplanen.

 

Ledamöter       Ersättare
Persson Rolf, S (Ordförande)
Tel: 0454-77 06 81, 070-838 7642
Karlsson Kjell-Åke, S 
Milurovic Miroslav, S (Vice ordförande)
Tel: 0454-423 82, 076-791 25 52 
Sjöstedt Patrik, S
Veteli Pirjo, S Björkman Karmen, S
Wix Nielsen Klavs, KD Johannisson Jennie, V
Cairenius Torsten, M Brovall Andreas, C

Senast uppdaterad: 23 mars 2018