Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Presidium 2019-2022

Patrik Sjöstedt, ordförande S, telefon: 0708-33 66 45
Linda Rehn, 1:e vice ordförande S, telefon: 070-269 85 59
Maj Lindström, 2:e vice ordförande C, telefon: 070-574 37 06

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2020

Torsdagar kl.13.00
23 januari, 5 mars, 7 maj,  5 september, 8 oktober, och 12 november. 


Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2020

Torsdagar kl. 13.30 enligt följande datum:
13 februari, 2 april, 11 juni, 24 september, 22 oktober, 10 december.

Politisk beredning sker 30 minuter innan nämndssammanträdet börjar.  Gruppledaren bokar själv och informerar om dessa möten.

Senast uppdaterad: 25 september 2020