Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2019

Torsdagar kl.13.00
10 januari (presidie), 7 mars, 2 maj,  5 september, 10 oktober, 15 november (fredag kl. 10) 


Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2019

Torsdagar kl. 13.30
7 februari, 11 april, 13 juni, 26 september (budget), 31 oktober, 5 december.

 

Ordinarie ledamöter 2019-2022
Patrik Sjöstedt, ordförande S
Tel: 0708-33 66 45
Linda Rehn, 1:e vice ordförande S
Maj Lindström, 2:e vice ordförande C
 
Håkan Björkman S
Sophie Kjellberg S
Helena Oinas Wihlborg V
Britta Lindgren M
Rolf Witte SD
Peter Holmström SD
 
Ersättare: 
Ingrid Karlsson  S
Jerry Lilja  S
Bogdanka Sublja S
Markus Mörlund S
Johnny Isaksson V
Ingrid Ravemyr C
Monica Carlsson  M
Tom Olandersson SD
Dan Rasmusson SD

Senast uppdaterad: 16 december 2019