Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2018

Kl. 13.00
8 februari, 12 april, 7 juni, 6 september, 25 oktober, 6 december.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2018

Kl.13.30
18 januari, 8 mars, 3 maj, 16 augusti, 4 oktober, 15 november 
 

Ordinarie ledamöter 2015-2018
Patrik Sjöstedt, ordförande S
Tel: 0708-33 66 45
Linda Rehn, 1:e vice ordförande S
Britta Lindgren, 2:e vice ordförande M
Siw Bengtsson Joelsson S
Håkan Björkman S
Erik Halling S
Johnny Isaksson V
Maj Lindström C
Rod Mundenius (-)
 
Ersättare: 
Ingrid Karlsson  S
Rita Stjernkvist Johansson  S
Monica Carlsson  M
Annelie Holgersson  S
Sam Vidén Jakobsson  S
Håkan Assarsson  S
Anitha Fredriksson  MP
Margaretha Svensson  C
Rolf Witte  SD

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018