Kulturpris

Olofströms kommun har sedan år 1978 delat ut ett Kulturpris årligen. År 2005 ändrades reglerna för utdelning och numera delas priset ut vartannat år för att vartannat år dela ut ett kulturstipendium. Alla unga Olofströmare upp till 30 år som vill utveckla sin talang inom kultur kan söka stipendiet. Allmänheten föreslår personer till kulturpriser som de tycker förtjänar utmärkelsen. Beslut om pristagare utses av beslutande nämnd.

Prissumman för båda är 10 000 kr. Tanken med stipendiet är att lyfta fram unga kulturtalanger som vill söka sig en bana inom kulturområdet. Kulturstipendiet ska man själv söka och skicka in en motivering till varför man bör få stipendiet, gärna bifogat med arbetsmaterial.

Kulturpristagare

För att kunna få Olofströms kommuns kulturpris ska du vara en utövare av kulturell verksamhet med anknytning till Olofströms kommun. Alla, oberoende av bostadsort har rätt att skicka in förslag på pristagare. Förslagen ska vara skriftliga och grundas på styrkta uppgifter om person, förening, institution eller motsvarande som föreslagits.

Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Priset kan delas. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Förslag på pristagare skickas senast 30 juni 2017 till:
Kultur-Fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Kulturstipendium för unga Olofströmare

Stipendiet är avsett för dig upp till 30 år, som är engagerad i olika yttringar av kultur, som exempelvis konst och konsthantverk, musik, skrivande och dans. Du ska ha en anknytning till Olofström.

Din ansökan ska innehålla information om dig och din kulturella gärning, gärna med eventuella arbetsprover, samt hur du tänker använda stipendiet i din fortsatta utveckling som kulturarbetare. Stipendiet är på 10 000 kr.

Ansökan ska skickas senast den 31 juli 2018 till:
Kultur och fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Vinnare av kulturpriset

År Pristagare Prissumma
2017 Midvinterton 10 000 kr
2015 Urban Hansson och Bror Hellström 10 000 kr
2013 Pentti Törmänen och Voitto Heikura 10 000 kr

Vinnare av kulturstipendium

År Pristagare Prissumma
2016 Elin Stålhand 10 000 kr
2014 Christoffer Simebjär Tagesson 10 000 kr
2012 Anna Olsson 10 000 kr

Senast uppdaterad: 29 juni 2018