Kyrkhults förskola

Grunden för verksamheten på Kyrkhults förskola är mottot ”Ett hus allas barn” en samsyn för en likvärdig förskola med gemensam barnsyn och värdegrund. Verksamheten utgår från barnens lust till att lära, kopplat till Lpfö 98 rev 10.
Ett av våra prioriterade områden är barnets språkutveckling, detta för att ett välutvecklat språk stärker barnets självkänsla och ger ett större inflytande då språket är en länk till allt det vill förmedla.

Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till grundskola, bibliotek, skog och sjö.
Detta skapar bra förutsättningar för lekfullt lärande och samverkan mellan förskola – skola.

Våra avdelningar

  • Norrebo 1-4-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-937 09
  • Västerbo 1-4-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-937 14
  • Vinkelbo 1-4-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-937 10
  • Österbo 1-4-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-937 11
  • Söderbo 1-4-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-935 28
  • Femmorna 5-årsavdelning - Kontakt tel: 0454-935 49

 

Samrådsprotokoll 2017

 

Datum

2017-02-14

2017-09-28

Samrådsprotokoll 2016

Datum

161012

   

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017