Kyrkhults fritids

Fritidshemmen i Kyrkhult består av två avdelningar, Ugglan och Örnen.
De yngre barnen som går i förskoleklassen går på avdelningen Ugglan tillsammans med barnen i årskurs ett.
Barnen i årskurs två och uppåt går på avdelningen Örnen.

Ugglan kontakt: tel: 0454-937 20
Örnen kontakt: tel: 0454-937 12

Utemiljön kring Ugglan och Örnen är omväxlande och utmanande. Miljön inbjuder till en mängd olika lekar. Vi är därför ute
varje eftermiddag. Fritidshemmen utnyttjar även gymnastiksalen för olika fysiska aktiviteter.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017