Kyrkhults skola

Kyrkhults skola ligger i en fantastisk miljö med närhet till skog och sjö, som vi tar vara på i vår verksamhet med mycket utevistelse i form av lek, rörelse och promenader. 

Besöksadress: Olofströmsvägen 23, 290 60 Kyrkhult 

Senast uppdaterad: 28 februari 2018