Landsbygdsstation

Vad är en Landsbygdsstation? 

Landsbygdsstationer är ett system för gemensam avfallshantering för fastigheter på landsbygden. Ett antal fastigheter delar på en uppsamlingsplats för olika avfallstyper. Man sorterar sitt avfall och sina förpackningar på vanligt sätt och sköter själv transporten till Landsbygdsstationen. Västblekinge Miljö AB (VMAB) sköter sedan hämtning och överlämnande till ansvarig för aktuell avfallstyp av det insamlade avfallet. Anslutningen är helt frivillig och den som inte vill eller kan vara med får traditionell hämtning. 

Vem sköter anläggningen? 

Västblekinge Miljö AB (VMAB) sköter Landsbygdsstationen – men alla som lämnar sitt avfall har ansvar för att sortera rätt och hålla snyggt på landsbygdsstationen.

Varför välja Landsbygdsstation? 

Fastighetsägaren slipper ha sopkärl på tomten och taxan kan hållas lägre eftersom transporterna och antalet stopp för sopbilarna minskar. Man väljer själv vilken Landsbygdsstation man vill vara ansluten till så att man kan planera sina turer dit på bästa sätt. Både permanent boende och fritidsboende kan ansluta sig till Landsbygdsstation

Var finns Landsbygdsstationerna?

Landsbygdsstationerna finns i hela kommunen, karta finns under Dokument längst ner på sidan.

Hur många kärl finns på Landsbygdsstationerna? 

Landsbygdsstationerna dimensioneras efter antalet anslutna och är enbart öppna för den som anslutit sig till den aktuella stationen.

Kontakta VMAB på tel: 0454 – 593 59 om du vill ansluta dig till en Landsbygdsstation.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018