Ledsagare

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service för vissa särskilda behov.

Ledsagarservice är kostnadsfri och innebär hjälp att komma ut i vardagliga fritidsaktiviteter. Det kostar inget med ledsagning . Du får själv stå för egna omkostnader i samband med aktiviteten. Kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2016