MIljöutbildning för skolan

Genom att stödja Natur & miljöboken medverkar Olofströms kommun till skolbarnens miljöutbildning. Natur & Miljöboken är ett läromedel om miljö för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. 

Natur & Miljöboken är ursprungligen författad av Stina Johansson, en av Sveriges främsta inom området miljöundervisning för barn. Nu har böckerna omarbetats av en ny författare, Nadja C Rahmings och illustratören Lisa Larsson. Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, kommunen och Natur & Miljöbokens förlag. Olofströms kommun medverkar i detta arbete sedan starten av bokens utgivning. 

Senast uppdaterad: 15 juli 2016