Missbruksenheten

Du kan komma i kontakt med missbruksenheten via ansökan eller om en anmälan görs. Är du orolig över någons livssituation kan du göra en anmälan till socialnämnden där en förhandsbedömning görs av situationen. Bedöms det att en utredning behövs så görs den tillsammans med en socialsekreterare. Tillsammans utreds vilka behov som finns och hur en oönskad livssituation kan förändras.

I utredningsarbetet använder vi oss av bedömningsinstrumenten: ASI, ADAD samt AUDIT. Syftet med utredningen är att samla in uppgifter för att kunna bedöma problemtyngd och hjälpbehov och utifrån den kunna diskutera alternativa behandlingsinsatser.

Ring socialkontorets reception så kopplas du vidare till handläggare vid Missbruksenheten för vidare hjälp.

Socialtjänsten kan även erbjuda öppenvårdsbehandling. Där man kan komma för att få hjälp med sitt missbruk eller stöd som anhörig. Öppenvården är belägen i en egen lokal utanför socialkontoret. 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2017