Näringsliv

Näringsliv

Olofströms Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Olofströms Näriingsliv AB arbetar med:

  • företagsservice
  • fastighetsförvaltning av industri-, kontors och affärslokaler
  • industrimark

Olofströms kommun och Olofströms Näringsliv AB arbetar aktivt tillsammans för att vidareutveckla Olofström som etableringsort.

Olofströms Näringsliv AB

Senast uppdaterad: 19 december 2017