• Olofström
  • Nyheter
  • Fortsatt när- och fjärrundervisning för Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieelever

Fortsatt när- och fjärrundervisning för Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieelever

I ytterligare två veckor kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

- Den nedåtgående trenden vad gäller smittspridning av covid-19 i Blekinge tycks tyvärr vara bruten. Det finns även en farhåga för spridning av muterat virus nu när föräldrar och elever återvänder från skidorter i delar av landet med större smittspridning. Region Blekinges Smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att behålla nuvarande andel närundervisning oförändrat kring 30 %, både på högstadiet och gymnasiet under vecka 9-10, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att fortsätta på samma sätt som innan sportlovet, med cirka en tredjedel av eleverna på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor. Rekommendationen avser vecka 9 och 10. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

- För oss är det en självklarhet att följa Smittskyddsenhetens rekommendation, med tanke på det osäkra läget gällande smittspridningen, säger Patrik Håkansson, förvaltningschef.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat.

Relaterad information

För frågor kontakta
Patrik Håkansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0454-932 45

 

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: