Olofströms kommun lanserar ny webbplats

Startsidan för kommunens nya webbplats. I bakgrunden finns en bild som visar Frickabron under vintern som sträcker sig över Halen.

Idag den 24 februari lanserar Olofströms kommun en ny webbplats som är mer
användbar och tillgänglig. Den har även en helt ny design och struktur som ska
göra det lättare för kommuninvånaren att hitta rätt information.

Kommunens nya webbplats ersätter tidigare webbplats från 2015 och har tagits fram för att bättre
möta användarnas behov av en kommunal webbplats, med avseende på relevant och uppdaterad
information, samt uppfylla kraven på digital tillgänglighet.

Vi har tagit fram en helt ny webbplats från grunden vilket gjort det möjligt för oss att göra en ordentlig översyn av strukturen och innehållet. Webbplatsen har även byggts med tillgängliga mallar som tagits fram av vår utvecklare och systemet som webbplatsen är uppbyggd i kommer att göra det enklare för våra webbredaktörer att arbeta med tillgängligheten på våra sidor, säger Leonard Eriksson, kommunikatör i Olofströms kommun.

Den nya webbplatsen blir även en viktig plattform i det framtida arbetet med att utveckla digitala tjänster för medborgarna. Vi ser en ökad efterfrågan att kommunicera med kommunen på andra tider och med andra verktyg än idag. Vi är en grupp personer från de olika förvaltningarna som jobbar med att identifiera nya tjänster och skapa dem i vår plattform.

Om någon medborgare har en idé kring en ny tjänst så har vi faktiskt en e-tjänst för det, säger Fredrik Anderberg, IT-chef i Olofströms kommun.

Webbplatsen baseras på användartester, omvärldsbevakning och statistik från gamla webbplatsen.

Den nya webbplatsen har en renare och tydligare design som gör den enklare att använda. Det
innebär bland annat att startsidan endast innehåller sådant som är viktigt för våra invånare och besökare som till exempel snabblänkar till sidor, evenemang och servicemeddelanden.

För att det ska vara lättare att hitta rätt information, har webbplatsen fått en ny struktur. Den är framtagen av Funkas kommunnätverk och testad med många olika användare. Det är många kommuner som använder den idag och vi är övertygade om att den kommer att underlätta för våra användare, kommuninvånare och besökare. Vi har flyttat över allt innehåll manuellt för att minska risken att felaktig information följer med och därefter har sidorna granskats mer ingående av
förvaltningarna.

Förvaltningarna har gjort ett otroligt bra jobb med att granska sina sidor, trots att många haft mycket att göra, säger Leonard Eriksson kommunikatör i Olofströms kommun.

Besökare som har ett behov av att lyssna på innehållet kan även se fram emot en helt ny lyssnafunktion. Den erbjuder fler och bättre funktioner än vad vi haft på vår gamla webbplats och bygger på vetenskapliga studier.

Synpunkter

Det har varit ett stort projekt att ta fram den nya webbplatsen som vi nu stolt kan lansera. För Olofströms kommun är det viktigt att kommuninvånare och besökare hittar den information de har
behov av på ett enkelt sätt samt har möjlighet att komma i kontakt med rätt avdelning utifrån det
behov de har.

Vi är därför tacksamma för alla synpunkter som kommer in gällande webbplatsen. Det kan gälla allt från vad du tycker fungerar bra/mindre bra, till buggar som du har stött på eller information som du tycker saknas eller är fel.

Du kan lämna dina synpunkter via funktionen Meddela fel på sidan som du hittar i slutet av varje sida. Glöm inte att uppge din e‐postadress om du önskar svar tillbaka.

OBS! Det kan vara så att du kommer till den gamla webbplatsen precis nu i början. Det beror på vilken internetleverantör du har, men det kommer att funka för dig om du ger det lite tid och försöker igen.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: