Olofströms kommun först ut med att anta en manual för hållbart byggande

Efter önskemål från kommuner och kommunala bostadsbolag har en manual för hållbar byggnation tagits fram. Manualen är tänkt som ett arbetsverktyg för att bidra till fler hållbara byggnader i länet och höja kunskapsnivån inom området. Olofströms kommun har varit med att ta fram manualen, som nu är antagen på politisk nivå.

Hållbar byggnation i Blekinge är en praktisk manual, som Energikontor Sydost tagit fram tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare och ska dessutom bidra till att öka kunskapen om hållbar byggnation hos entreprenörer och beställare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive projekt. Via manualen kan offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet, skriver Energikontor sydost i ett pressmeddelande.

Det känns väldigt positivt. Vi har redan börjat arbeta efter den i samband med förprojektering av ett nytt särskilt boende i kommunen, säger Anna Blissing fastighetssamordnare på Olofströms kommun.

Genom att tillämpa ett hållbart byggande på nyproduktion eller i renovering av byggnader, kan de åtgärder som genomförs leda till en hållbar utveckling. Målen med manualen handlar dels om en mer ekologisk hållbarhet som exempelvis minskad miljöpåverkan lokalt och i samband med produktion av material. Det handlar även om sociala hållbarhet som exempel en hälsofrämjande miljö för de som vistas i lokalen och ge bra förutsättningar för utomhuspedagogik.

Det känns mycket positivt att manualen är antagen i kommunen, det är ett bra steg i kommunens framtida klimat- och energiarbete. Fördelarna med att vi ställer samma krav i flera kommuner gör det enkelt för projektledare och våra entreprenörer att verka över kommungränserna, säger Karoline Mattsson miljösamordnare och landsbygdsutvecklare på Olofströms kommun.

Relaterad information

För mer information
Anna Blissing
Fastighetssamordnare
0454-930 39

Karoline Mattsson
Miljösamordnare, landsbygdsutvecklare
0454-930 60

Rekommenderat för dig

Publicerad: 26 februari 2021