Avverkning i Halens naturreservat

Avverkning av granskog i Halens naturreservat pågår. Anledningen är att ge plats för nya lövskogar.

Från granskog till lövskog

Under mars och april månad pågår entreprenadarbete med avverkning av skog i Halens naturreservat mellan Bergatorpet och Blåseviksvägen samt söder om Bergatorpsvägen. Det är granskog som avverkas och som så småningom ska ge plats för nya lövskogar. Arbetet är en del i den omställning från granskog till lövskog som ska genomföras under en 20-års period i naturreservatet. Arbetet med avverkningen beräknas vara klart i början av april.Besökare påverkas inte i någon större utsträckning eftersom det inte berör vandringsleder och parkering.

Relaterad information

För mer information
Daniel Ottosson
Samordnare för Offentlig miljö

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: