Utökad närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Från och med måndag den 15 mars kommer gymnasie- och högstadieeleverna i Blekinge att undervisas allt mer på plats i skolan. Upptrappningen kommer dock att ske successivt.

- Vi ser tecken på en ökad smittspridning av covid-19 i länet med högst andel positiva fall bland unga vuxna. Resande under sportlovet verkar inte nämnvärt ha bidragit till denna ökning. För skolornas del måste man dock väga in de nackdelar det innebär för eleverna med distansundervisning och därför rekommenderar smittskyddet ändå en successiv ökning av närundervisningen till cirka 2/3 för högstadie- och 50 % för gymnasieeleverna. Det är samtidigt viktigt att man vidtar de förebyggande åtgärder på skolorna som rekommenderas från Folkhälsomyndigheten och Skolverket, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Skolcheferna i Blekinges kommuner har efter samråd med Smittskydd Blekinge fattat beslut att successivt öka andelen elever som undervisas på plats i skolan till cirka 2/3 delar på de kommunala högstadieskolorna och cirka 50 % på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller från och med den 15 mars till och med 9 april 2021.

- Vi vill säkerställa elevernas rätt till sin utbildning. Detta då närundervisning passa de allra flesta bättre än distansundervisning, säger Patrik Håkansson förvaltningschef utbildningsförvaltningen Olofströms kommun.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: