Kalkning av sjöar och våtmarker

Kalkning av utvalda sjöar och våtmarker kommer att genomföras under vecka 11. Detta för att behålla en god vattenkvalité och gynna en hög biologisk mångfald.

Störningar kan förekomma

Störningar i form av damning och bullerstörning kan förekomma vid utförandet av arbetet. Spridning av kalken kommer att ske med lågflygande helikopter. Detta kan uppfattas skrämmande av vissa djur, exempelvis hästar och kor.

Kalkning planeras att pågå under vecka 11.

Vi ber er att ha överseende med detta.

Relaterad information

Vid frågor kontakta
Andreas Jezek 0730 45 67 00

Olofströms kommun
0454-930 00
ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: