Dags för den årliga gatusopningen

Ett säkert vårtecken är den årliga gatusopningen som startas upp redan den här veckan. Sopningen påbörjas i mindre utsträckning för att testa utrustningen. Arbetet med sopningen kommer att fortsätta under hela april.

Nu börjar våren närma sig och med den följer den årliga sopningen av gator och vägar. Vi kommer så smått att starta upp sopningen redan den här veckan och kommande vecka i Gränum samt någon lokalgata i Oredslundsområdet för att testa utrustningen.

Den 25:e mars mellan kl. 6.00 och cirka kl. 10.00 kommer gång-/cykelvägar samt sidoområden att sopas i centrala delar och främst Storgatan, i Olofström. Personal kommer att vara på plats i refuger, cirkulationsplatser, övergångsställen, på vägen och gång-/cykelvägarna för att sopa både för hand, med fordonsdragna maskiner samt med blåsmaskiner. Har du möjlighet att under morgonen och förmiddagen den 25 mars att välja en annan väg, ber vi er att göra så. Detta för att ge utrymme för de som kommer att utföra arbetet.

Därefter ger sig entreprenörerna ut i de mindre tätorterna innan man avslutar i Olofström. Arbete kommer att pågå från och med den här veckan till slutet på April. Samma samhälle är aldrig först men vi avslutar med Olofströms tätort. Under tiden sopas även kommunens gång- och cykelvägar.

Sopa gärna framför din fastighet

Vi uppmanar er fastighetsägare att redan nu påbörja att sopa rent framför era fastigheter som ansluter mot de kommunala vägarna. Det uppskattas då entreprenörerna aldrig kör mot fastighetsgränser på grund av planteringar, staket och murar. Bostadsområden rensopas en gång om året så det gäller att sopa rent innan entreprenörerna sopat er gata.

Många brukar vid den här tiden att putsa sina fönster, avvakta gärna med det. Maskinerna gör så att det kan ryka medans arbete bedrivs. Vi försöker att minimera detta till ett minimum genom att vattna samt sopa då det är fuktigt efter regn eller på morgon och kvällstid i så stor utsträckning som möjligt.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: