Kommunfullmäktiges sammanträde ställs in

Få ärenden och möjlighet att bidra till minskad smittspridning, ställs kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars in.

Den 29 mars kl.19 var det tänkt att Olofströms kommuns kommunfullmäktige skulle genomförts. Med anledning av få ärenden, där inga ärenden är akuta, finns möjlighet att ställa in sammanträdet. De minskar risken för smittspridning då ledarmötena inte kommer att samlas på plats.

De fåtal ärenden som kommit in är av karaktären att de kan vänta till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige, som planeras att genomföras i april. Vid tidigare sammanträden har tekniska problem uppstått, vilket nu ger Olofströms kommuns IT-avdelning möjlighet att arbeta vidare med det. Detta för att kunna säkerställa att kommande möten kan genomföras på ett korrekt sätt digitalt.

Relaterad information

Kontakt
Jan Björkman
Ordförande kommunfullmäktige
Epost: jan.bjorkman.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0730-96 73 87

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: