• Olofström
  • Nyheter
  • Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

Med tanke på den fortsatt omfattande smittspridningen av covid-19 i länet är det för tidigt att återgå till 100 % närundervisning. För att ge skolorna möjlighet till lokala anpassningar för att kunna skapa en coronasäker miljö för elever och lärare rekommenderar Smittskydd Blekinge fortsatt begränsning av närundervisningen med upp till 2/3 av tiden på både högstadie- och gymnasienivå. Preliminärt får man planera för att denna rekommendation kommer att gälla till terminsslutet, men kan ändras efter regelbundna avstämningar om smittspridningsläget förbättras, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa Smittskydd Blekinge rekommendation som berör hela vårterminen 2021.

Regelbundna avstämningar kommer ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge.

För Högavångsskolans del fortsätter planeringen som innan. För Nordenbergsskolan innebär beslutet en upptrappning från 50% elever som undervisas på plats i skolan till 2/3 delar, säger Patrik Håkansson, förvaltningschef.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: