Nytt samarbete inleds för att öka elevers skolresultat

Olofströms kommun har inlett ett samarbete med Skolverket, som kommer att genomföra riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn- och elevers utbildning.

Olofströms kommun har tagit emot många nyanlända och det finns ett behov av vissa insatser till gruppen. Detta för att öka måluppfyllelsen om att höja elevernas skolresultat. I projektet medverkar Vuxenutbildningen, Vilboksskolan, Vilbokens förskola och Ekeryds förskola. Detta eftersom det är de skolor som har flest flerspråkiga barn och elever.

För att kunna genomföra insatserna har Olofströms kommun blivit beviljade 5,8 miljoner kr från Skolverket. Av pengarna kommer de deltagande skolorna att genomföra bland annat följande:

  • Språksstödstjänst på SFI där grundtanken är att integrera yrkes- och språkutbildning. Detta så att eleverna lär sig svenska samtidigt som de lär sig ett yrke. Det ökar den muntliga interaktionen och möjliggör en snabbare övergång från skola till arbete.
  • Utvecklingskonsult på Vilboksskolan för att leda kompetensutbildning för personal och bygga en långsiktig samt hållbar organisation som ska leda till kvalitetsutveckling
  • Central språkplan på förskolan för att skapa förståelse och delaktighet hos personalen.
  • Kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på förskolan.
  • TMO-utbildning (Traumamedveten omsorg) för personal på alla fyra enheterna. Målet för insatsen är att deltagarna ska få ökade kunskaper och insikter om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer barn och elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser.
  • Samarbete mellan SFI och förskolan, här kommer SFI-lärare att delta i Öppna förskolans verksamhet för att samverka med förskollärare i barns- och föräldrars språkutveckling. En språkpedagog på förskolan kommer att hålla digital utbildning för medarbetare på vuxenutbildningen.

Under två och ett halvt år kommer insatserna att genomföras med start från vårterminen 2021.

Vi fick besked om beviljat medel i januari och håller nu på att starta upp insatserna, säger Annika Sjöstedt projektledare och samordnare Olofströms kommun.

Relaterad information

Kontakt
Annika Sjöstedt
Samordnare för riktade insatser för nyanländas lärande
Skua-utvecklare
Telefon: 0454-93101
Epost: annika.sjostedt@edu.olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 8 april 2021