Ökad smittspridning gör att anläggningar stängs för vuxna

Smittskyddsläkaren i Blekinge ser nu en oroväckande ökning i antal fall av covid-19. Länets kommuner uppmanas därför att stänga idrottsanläggningar för verksamhet riktad till personer över 18 år. Olofströms kommun följer den uppmaningen.

Olofströms kommun följer uppmaningen och pausar föreningars möjlighet att boka och nyttja kommunala idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, till aktiviteter för personer över 18 år. Beslutet gäller till att börja med mellan den 19 april och den 3 maj.

Olofströms vill därför uppmana Olofströms vuxna kommuninvånare att följa smittskyddsläkarens uppmaning och enbart träna utomhus och var för sig. De kommunala utomhusanläggningarna kommer enbart vara öppna för personer under 18 år. Dock kommer det var upp till var och en att följa Olofströms kommun samt smittskyddets uppmaning.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen,
tack för att du gör det du kan!

Relaterad information

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: