Problem med måsar

Varje vår får Olofströms kommun och våra kommunjägare in samtal om måsar som skräpar ner och för oväsen. Vi har märkt att förekomsten av måsar har ökat de senaste åren vilket bidragit till att det uppmärksammats som ett problem.

Uppsikt på sina tak

Förra veckan skickades ett brev ut till fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Olofström med uppmaning att hålla uppsikt på sina tak. Måsarna bygger bo på taken och genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra skyddsjägare kan vi minska problemen. Genom att fastighetsägarna håller uppsikt på sina tak upptäcks måsbon som sedan kan rapporteras in till Olofströms kommun.

Genom att rapportera in måsbon kan kommunens skyddsjägaren ”picka” äggen innan de kläcks. Normal äggläggnings-period är under maj månad och ruvningstiden är 22-28 dygn. Därefter är det försent att genomföra någon åtgärd. Därför är det viktigt att genomföra insats när ett bo upptäcks. Den här åtgärden ingår i begreppet skyddsjakt och är en betydligt skonsammare och effektivare metod än avskjutning.

Mata inte fåglar

Det är trevligt med fåglar, men ibland kan fågelmatning ställa till med problem och ställa till olägenhet för människor eller miljön. Det är heller inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst eftersom mat finns i överskott i vår natur. I Olofströms centrum är det ett stort problem att måsar stör nattsömnen för många av våra invånare. Genom att låta bli att mata fåglar hjälper du till så att de håller sig till naturen och inte lockas till centrum.

Relaterad information

Mer information om inrapporteringen har gått ut till berörda via ett utskick.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: