Inventering av gång- och cykelbanor i maj eller juni

Specialutrustat inventeringsfordon som kör på gc-väg.

Under några dagar i maj eller juni kommer en av Olofströms kommuns entreprenörer att inventera gång- och cykelbanor i kommunen.

Detta innebär att en bil kommer att köra omkring i följande områden:

  • Hemsjö
  • Jämshög
  • Olofström

Fordonet kör på gång- och cykelvägar utmärkta med skylt för ändamålet i dessa områden där kommunen är väghållare.

Påbudsmärke för gång- och cykelbana med vuxen och barn som går tillsammans, samt cykel.

Skylt för gång- och cykelbanor.

Entreprenören kör med en skåpbil som kommer begränsa framkomligheten då inventering sker. Vi är tacksamma om du underlättar för inventeringsfordonet att ta sig fram, genom att gå åt sidan om det är möjligt.

Arbetet bedrivs för att vi ska kunna genomföra åtgärder i rätt tid och på rätt plats, samt för att få en uppfattning av skadeläget på gång- och cykelvägarna. Efter inventeringen kommer vi ta fram en underhållsplan för GC-vägarna som sträcker sig över en tio-års period.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: