Samverka för att förhindra att bränderna fortsätter

Under den senaste tiden har flertalet bränder ägt rum i främst centrala delar av Olofströms kommun. Bränderna har både skett i mindre skala som i papperskorgar men även i större skala kopplat till våra fastigheter. Olofströms kommun samverkar med Olofströmshus, Olofströms Kraft, Polisen, Räddningstjänsten, Olofströms Frivilliga resursgrupp och Securitas för att hantera pågående situation.

Från och med början av april har drygt 20 bränder ägt rum i främst de centrala delarna av Olofström, det har handlat om både mindre bränder och större. Händelserna har främst inträffat mellan kl. 16.00-01.00 och har både inträffat under helger och vardagar.

Genom gemensamma krafter sätts olika åtgärder in som handlar om att förhindra och försvåra att bränder ska uppstå. Några av de saker som kan försvåra att en brand uppstår är tillgången till brännbart material och minskade möjligheter att komma in och åt vissa utrymmen kring våra fastigheter.

Exakt alla åtgärder som vi vidtagit kan vi inte gå in på i detalj i dagsläget. Vår samverkan med andra aktörer gör att vi kan angripa situationen på en bred front med olika typer av åtgärder, något som vi tror kan ha effekt, säger Morgan Bengtsson kommunalråd Olofströms kommun.

En av de åtgärder som har genomförts är extra bevakning satts in i syfte att förhindra brott. Medarbetare har även fått ett nummer till vaktbolaget som kan användas vid behov uppstår att kontakta väktaren direkt. Detta för att öka tryggheten bland medarbetarna och även kommuninvånarna.

Om någon kommuninvånare ser något som sticker ut från det normala eller som verkar misstänksamt, är det polisen man ska vända sig till och då via 112 (vid pågående brott) eller 114 14 (tips/observationer), säger Jan Söderman, säkerhetssamordnare Olofströms kommun.

Relaterad information

Kontakt
Morgan Bengtsson
Kommunalråd, Olofström kommun
morgan.bengtsson@olofstrom.se

Jan Söderman
Säkerhetssamordnare, Olofströms kommun
jan.soderman@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: