Bor du i Vilshult? Var med och påverka där du bor!

Bidra med dina tankar kring tillgången på service och hur en attraktiv platsutveckling kan ske i Vilshult. Det gör du genom att svara på vår enkät innan den 17 juni.

Projektet är en bred ansats som Region Blekinge och kommunerna gör i länet på olika landsbygdsorter för att främja servicen och platsen under namnet Smarta bygder.

Enkäten går att fylla i digitalt genom att följa länken, men kommer även att skickas ut i pappersform till alla som bor i Vilshult.

Smarta bygder – digital enkät om servicen i Vilshult Länk till annan webbplats.

Projektet görs med stöd av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: