I höst startar en ny utbildning på Nordenbergsskolan!

Industritekniska programmet på Nordenbergsskolan kommer att utökas med ett yrkespaket på 1 år i industriteknik grund. En ny utbildning för dig som vil arbeta inom industrin.

För dig som vill läsa Industritekniska programmet, ges ny möjlighet att under 1 år inrikta dig i industriteknisk grund. Det finns ett stort behov av arbetskraft inom industrin och det nya programmet kan fungera som ett instegsjobb som ger möjligheter att utvecklas vidare. Efter utbildningen och godkänt webbtest, får du ett kompetensbevis för att använda när du söker jobb.

Kort om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för ett instegsjobb inom industrin. Du kan även studera vidare genom påbyggnadskurser för att öka förutsättningar till att du blir anställningsbar. Du utvecklar kunskaper och färdigheter inom exempelvis industriell produktion, arbetsmiljöarbete, arbete med verktyg och industriell produktion. Det kan också handla om att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Utbildningen innehåller olika former av föreläsningar, diskussioner och praktiska moment. Fältstudier, studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Relaterad information

Sista ansökningsdagen är 18 juni och webbansökan hittar du på Vuxenutbildning Olofström

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: