Det här är SIP

För att öka delaktigheten, höja kvaliteten och stärka samverkan mellan kommun och region när det gäller SIP har ett utvecklingsarbete i projektform inletts. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa har SIP-samordnare anställts i samtliga kommuner för att på ett långsiktigt och hållbart sätt implementera alla delar av SIP.

En samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Du kan själv ta initiativ till en SIP och även dina närstående, skolan eller annan aktör som kan se ett behov av samordning.

En fungerande samverkan mellan kommun och region eller andra aktörer gör det enklare för dig och dina närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP ska alltid göras tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen är ditt dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

I Blekinge samverkar alla kommuner och Region Blekinge, inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, för att arbetsmetoden med SIP ska utvecklas ytterligare och i ännu högre utsträckning sätta den enskilde individen i centrum.

Har du frågor kring SIP?

Ulf Clang
Socialförvaltningen
Telefon: 0454-93166
E-post: Ulf.Clang@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 27 maj 2021

Uppdaterad: 24 mars 2022