Extra medel till aktiviteter för ungdomar i sommar

I sommar kommer ungdomar i Olofströms kommun ges möjlighet att delta i flera utomhusaktiviteter.

Olofströms kommun har beslutat att öppna upp Växtverket från och med 14 juni. Verksamheten har även fått extra medel för att genomföra utomhusaktiviteter i sommar för kommunens ungdomar. Just nu pågår planering av de olika aktiviteterna och mer information kommer inom kort.

Utöver ungdomsgårdens aktiviteter kommer ungefär 40 ungdomar att delta i årets upplaga av Aktiv sommar. Aktiv sommar är en förebyggande och främjande åtgärd med fokus på våra unga. Arbetet har genomförts årligen sedan ungefär tio år tillbaka. Socialförvaltningen samordnar arbetet med Aktiv sommar, som genomförs i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Olofströmshus och idéburen sektor.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: