Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till 100 % närundervisning från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets utbildningschefer om vid en avstämning med smittskydd Blekinge i förra veckan. Även eleverna på låg- och mellanstadiet välkomnas tillbaka till skolan i augusti som vanligt med 100 % närundervisning.

Om smittläget fortsätter förbättras och utvecklas enligt förväntningarna efter sommaren räknar jag med att alla elever ska kunna undervisas på plats i skolan. Då har även majoriteten av den vuxna befolkningen fått tillräckligt bra skydd av en vaccindos mot covid. Det är ännu för tidigt att uttala sig om eventuell vaccination av barn under 18 års ålder, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Man fortsätter dock med ytterligare avstämningsmöten mellan länets utbildningschefer och Smittskydd Blekinge för att kunna anpassa undervisningen om smittoläget skulle kräva det. Nästa möte är planerat till den 9 augusti 2021.

Vi ser framemot att övergå till 100 procent närundervisning, då närundervisning är viktigt för barn och ungas skolresultat och välmående. Samtidigt är det viktigt att vi alla fortsätter att följa de restriktioner som gäller med att hålla avstånd och göra det man kan för att vi ska komma ur pandemin, säger Patrik Håkansson förvaltningschef Olofströms kommun.

Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat innan skolstarten i augusti.

Relaterad information

Bakgrund

Stora delar av undervisningen för länets gymnasieelever har bedrivits som fjärr- eller distansstudier under läsåret 2020/2021. Även högstadieeleverna har under vårterminen 2021 följt undervisningen hemifrån i hög utsträckning. Sedan februari har distansundervisningen kombinerats med undervisning på plats i skolan för delar av eleverna. Efter påsklovet har upp till 2/3 delar av eleverna kunnat vara på plats i skolorna. Eleverna på låg- och mellanstadiet har haft närundervisning under hela läsåret 2020/2021 med ett fåtal undantag för enskilda klasser.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: