Barnens sommarhälsningar

Genom ett fantastiskt samarbete mellan skolor och hemtjänstpersonal får alla kommunens åldersrika invånare, som har någon form av stöd från kommunens hemtjänst, ett sommarkort med en hälsning från barn i förskola eller lågstadieklass.

Med stor entusiasm har pedagoger och elever i förskole- och lågstadieklasser tagit sig an uppdraget och skapade fantastiska sommarbilder. Det har skapats över 300 sommarhälsningar, allt från 3-dimisionella nyckelpigor, vackra fjärilar, sommarbilder med dikter med mera. En förskoleklass hann också med att göra en QR-kod med en inspelad sång från barnen som kan spelas upp vid överlämnade av kort. Det har även väckt nyfikenhet hos barnen om hur det är att bli gammal, vad gör den som arbetar inom hemtjänst? Men också en känsla av att sprida glädje till någon annan.

Mottagandet har varit MYCKET uppskattat bland de äldre.

Ett stort Tack för till alla som varit med och hjälpt till att göra det möjligt – Tillsammans gör vi skillnad!
Seniorkonsulent Lena

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: