Natur- och friluftsfrågor för barn och unga

Under perioden 11 augusti – 30 september sitter en tipsrunda med natur- och friluftsfrågor uppsatt runt Blåsegylets tillgänglighetsanpassade runda. Frågorna är utformade för barn mellan 6-12 år.

Nio frågor är placerade längs den tillgänglighetsanpassade leden runt Blåsegylet i Halens naturreservat. På sista lappen finns svaren för att du enkelt ska kunna rätta ditt barns svar. Frågorna är natur- och friluftsinsprireande och en del i satsningen Luften är fri. Under året ger vi dig tips på olika sätt att upptäcka, uppleva och njuta av vår vackra natur och friluftsliv.

Rundan startar vid Blåsegylets parkering och längs leden finns sittplatser för medhavd fika. Strax efter parkeringen finns toaletter.

Ett önskemål från en kommuninvånare

Idén om en tipsrunda för barn oavsett funktionsvariation kom från en av våra kommuninvånare. Det finns många fina platser att besöka och självklart ska Olofströms kommun erbjuda aktiviteter för alla, oavsett ålder eller funktionsvariation. Blåsegylets led är tillgänglighetsanpassad och bra längd för barn då den är 1 km.

Relaterad information

Luften är fri är ett nationellt projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om dess värde och allemansrätten.

Friluftslivets år - Luften är fri, Olofströms kommun

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: