Tillsammans skapar vi en ny badattraktion

Hopptornet i sjön Halen har rivits och en ny tillfällig hopplattform i trä har varit på plats i sommar. Arbetet med den permanenta badattraktionen har påbörjats och nu kan invånare, föreningar och företag vara med och bidra till attraktionen.

I dialog med ungdomar

Det var på grund av säkerhetsbrister beslut togs att riva dåvarande hopptorn i sjön Halen och ersättas av en ny attraktion där ungdomar fick möjligheten att tycka till.

Arbetet med den permanenta badattraktionen har påbörjats och i dialog med ungdomar har ett förslag på en attraktion tagits fram. Förslaget innehåller klättermöjligheter, hopptorn och kanske också en rutschbana. För att illustrera hur den nya attraktionen kan se ut har en visionsbild tagits fram. Ritningar kommer att tas fram för att sedan förankras politiskt.

Det är framförallt ungdomarna som kommer använda den nya attraktionen och därför har vi tagit hjälp av dem för att ta fram en visionsbild, säger Daniel Ottosson, Samordnare Offentlig miljö

Gemensamma krafter

Olofströms kommun har beslutat att gå in med 800 000 kr för en ny badattraktion i Halen.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att godkänna förslaget om att ge invånare och företag möjlighet att vara med och bidra. Beslutet innebär att kommuninvånare, föreningar och företag kan ge en gåva för att bidra till badattraktionen i Halen. Beloppen är helt fritt och det är den som ger gåvan som avgör hur mycket man vill bidra med. Alla som är med och ger en gåva på 1000 kronor eller mer, kommer att synliggöras på skyltar vid den nya attraktionen – ju högre belopp desto större utrymme på skylten.

Vill man får man självklart gå ihop med vänner och familj för att lämna en gåva. Ett liknande gemensamt projekt genomfördes med nya bryggan i Kyrkhult under 2020 och där var intresset stort att få vara med och bidra till genomförandet.

Observera att bilden i nyheten är en visionsbild och att badattraktionens utseende kan komma att förändras när bygghandlingarna tas fram.

Relaterad information

Ge en gåva

Genom vår e-tjänst kan du lämna ett valfritt belopp som gåva till den nya badattraktionen i sjön Halen.

Avtal om gåva till byggnation av Halens nya badattraktion, e-tjänst Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta
Daniel Ottosson
Samordnare Offentlig miljö
daniel.ottosson@olofstrom.se

Publicerad: 25 augusti 2021

Uppdaterad: 25 augusti 2021