Vi anlägger en ny park

Inom kort kommer Olofströms kommuns nya park att anläggas. Parken är en del i projektet Å-rummet, ett område som kommer att utvecklas ytterligare under hösten.

Med start vecka 36 kommer vi bygga en ny park mellan Holjebadet och Resecentrum på västra sidan om Holjeån. Parken kommer innehålla sittplatser, blomsterplanteringar och en gång- och cykelväg.

Den parkeringsplats som finns längs ån mellan broarna ersätts av gräsytor och istället tillskapas fler parkeringar vid resecentrum. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Den nya parken ingår i projektet Å-rummet som kommer färdigställas i sin helhet under hösten. Senare i höst kommer vi också inviga ”prÅmenaden” som blir ett 4 km långt promenadstråk längs Holjeån mellan centrum och Holje park. Mer information om prÅmenaden kommer senare i höst.

Bilden till nyheten visar hur det kan komma att se ut. Den är inte från Olofström utan en exempelbild.

Relaterad information

Parker och grönområden, Olofströms kommun

Kontakt
Daniel Ottosson
Samordnare Offentlig miljö
Epost: daniel.ottosson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: