Förslag från medborgare blev till projekt med uttern i fokus

Bild visar en utter i sin naturliga miljö som vilar huvudet mot en stubbe. Bilden är ej från Olofström.

Utter i sin naturliga miljö. Observera att bilden ej är från Olofström.

Nu i helgen den 27–29 augusti infaller LONA-dagarna för att lyfta Lokala Naturvårdssatsningar. Olofströms kommun har med hjälp av LONA genomfört flera projekt inom naturvård, där ett fokuserar på vägpassager för uttrar.

Uttern är både fridlyst och rödlistad och trafiken är ett av artens större hot, i synnerhet där vägar korsar vattendrag. Idén till projektet föddes ur ett förslag från en medborgare i samband med en å-vandring, och genom projektet har det konstaterats att utter finns längs flera av vattendragen i västra Blekinge, däribland Olofström.

Inventeringen har visat vilka åtgärder som behövs för att göra utterns passage vid hårt trafikerade vägar säkrare. Olofströms kommun har utfört åtgärder som utläggning av markeringssten, något som utgör attraktiva platser för uttrar att spillningsmarkera på, samt hyllpassager. Trafikverket har bistått med förbättring av stängsel. Stängslen har även en trafikskyddande effekt på annat vilt som grävling, mård och räv.

En slutsats av projektet är att arbetet med trafiksäkra passager bör ske långsiktigt i samband med nybyggnation av vägar och broar.

Att stötta utterns bestånd är viktigt ur flera aspekter. Varje art har sin plats i ekosystemet, och om uttern försvinner så kan det påverka flera arter. Det finns tendenser på att utter kan hålla undan mink, och minken, som är en främmande och potentiellt invasiv art i Sverige, ansätter fågellivet hårt. Personligen anser jag även att uttern har ett skönhetsvärde i vår fauna, säger Jesper Andersson, projektledare.

Relaterad information


Kontakt
Jesper Andersson
Projektledare och Teknisk Samordnare
Epost: jesper.andersson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 27 augusti 2021

Uppdaterad: 27 augusti 2021