Har du tyckt till i årets trygghetsmätning?

Du som kommuninvånare ska kunna känna dig trygg i ditt bostadsområde, till och från jobbet och på stan. Olofströms kommun och Polisen arbetar tillsammans för att öka din trygghet genom olika insatser och åtgärder. Ett viktigt verktyg för att rätt åtgärder ska sättas in är den årliga trygghetsmätningen, som är en del i den lokala lägesbilden.

Samverkan med Polisen

Det är genom ett sammansvetsats lägesbildsarbete som Polisen tillsammans med Olofströms kommun planera vissa åtgärder för att öka tryggheten just för dig som kommuninvånare. Lägesbilden består bland annat av trygghetsmätningens resultat, här har du som fått årets trygghetsmätning chans att göra din röst hörd.

Ta chansen att göra din röst hörd

Tidigare års trygghetsmätningar har visat på att kommuninvånare upplevt det otryggt att vistas på vissa offentliga platser samt att buskörning har stärkt otryggheten. Därför har exempelvis ökad bevakning sats in, ökad polisnärvaro och ökad trygghet i trafikmiljö genom förbud mot motortrafik vid en skola.

Din röst har betydelse och är viktig för det fortsatta brottsförebyggande- och trygghetsarbetet som Olofströms kommun och Polisen gör. Så ta chansen och svara på enkäten.

Relaterad information

Vid frågor om undersökningen:
Mats Trulsson
Ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd
Telefon: 010-56 20 200

Årlig trygghetsmätning skickas ut, polisen.se Länk till annan webbplats.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: