Tyck till i årets medborgarundersökning

Nu kan du som bor i Olofströms kommun bidra till att göra vår kommun ännu bättre att bo, leva och verka i. Det gör du genom att svara på frågorna i SCBs undersökning som skickas ut till slumpmässigt utvalda kommuninvånare.

Vad tycker du om Olofströms kommun?

Olofströms kommun genomför tillsammans med SCB, Statistiska centralbyrån, en medborgarundersökning där invånare får tycka till om kommunen och dess verksamheter. I Olofströms kommun kommer 1 200 invånare slumpmässigt väljas ut för att delta i undersökningen. Undersökningen skickas ut mellan den 24-30 augusti. Är du en av dem som valts ut? Ta chansen och tyck till. Du kan vara med och påverka hur vår kommun kan bli ännu bättre.

Frågor om våra verksamheter

Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Kan du påverka utvecklingen? Det är exempel på områden som enkäten handlar om.

Vi förstår att det kan vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som du kanske inte har någon erfarenhet av men vi vill gärna veta din uppfattning ändå. Du kanske har läst eller hört något? Det räcker! Genom dina svar bidrar du med underlag till vårt arbete med att förbättra för invånarna.

Tack för din medverkan!

Relaterad information

Tidigare års resultat

Resultatet av enkäten kommer du kunna ta del av i januari 2022.

olofstrom.se/medborgarundersokning publiceras kommande resultat samt tidigare års resaultat.

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: