Fortfarande chans att tycka till

Olofströms kommun håller på att ta fram en översiktsplan som kommer att gälla de kommande 10-15 åren. Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska hantera den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Nu bjuds du om kommuninvånare in till samråd för att tycka till.

Översiktsplanen är ett demokratiskt framtaget dokument som visar på vad kommunen vill att mark och vattenområden i kommunen ska användas till. Dokumentet ska visar på hur mark i kommunen ska utvecklas, bevaras och användas på ett övergripande plan på lång sikt. Den ger vägledning för all detaljplanering och beslut om bygglov med mera. Översiktsplanen visar också hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen och riksintressen ska tillgodoses.

Olofströms kommuns översiktsplan fungerar även som en samlad kommunal utvecklingsstrategi, samt ett samlat beslutsunderlag för kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

Kommuninvånare bjuds in på samrådsmöten

Under tiden som en översiktsplan tas fram bjuds kommuninvånare in för att ge sin syn på framtidens Olofström. Det är en möjlighet att tycka till och att få information om politikens tankar för den bebyggda miljön. Genom att närvara på ett samrådsmöte kan du lyfta dina hjärtefrågor till de förtroendevalda. Du som närvara kommer att få översiktsplanen presenteras och sedan få möjlighet att ställa frågor.

Tjänstemän och politiker kommer att vara på plats på följande platser mellan kl. 18-20:
Vilshults Medborgarhus, 5 oktober
Olofströms Folkets hus, 6 oktober
Jämshög Medborgarhus, 12 oktober
Kyrkhult Folkets Hus, 13 oktober

Det krävs ingen anmälan för att delta på samrådsmötena.

Du som kommuninvånare har även möjlighet fram till den 31 oktober att lämna synpunkter skriftligt till: ks@olofstrom.se eller Kommunstyrelsen, box 302, 29324 Olofström (märk mailet/brevet med dnr: 2021/1828).

Relaterad information

Kontakt:
Oskar Sandberg
Planarkitekt/bygglovshandläggare
Epost: oskar.sandberg@olofstrom.se
Telefon: 0454-931 59

Översiktsplan, Olofströms kommun

Rekommenderat för dig

Publicerad: 5 oktober 2021

Uppdaterad: 7 oktober 2021