Idéplan för entréplats Halen klar

Ett gestaltningsprogram för en ny entréplats till Halens naturreservat och friluftsområde har tagits fram. Programmet är en idéplan för den fortsatta utvecklingen av områdets attraktionskraft och skapar en välkomnande upplevelse för besökarna.

Fokus på utveckling av friluftslivet

Olofströms kommun genomför ett omfattande arbete med att utveckla friluftslivet i Halens naturreservat och friluftsområde. I den första etappen har vandringsleder renoverats, en ny tillgänglighetsled runt Blåsegylet anlagts, parkeringsplatser rustats upp och fått nya vägvisningsskyltar med namn. Dessutom har en helt ny hängbro över Frickasundet i sjön Halen anlagts som binder samman östra och västra delen av naturreservatet till en helhet. Utöver satsningarna på utvecklad infrastruktur har även en ny friluftskarta tagits fram som visar områdets faciliteter.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet och gestaltningsprogrammet utgör grunden för fortsatt konkretisering och utveckling av områdets huvudentré samt sammanhållande identitet. Entréplats Halen är tänkt att utgöra huvudentrén till Halens naturreservat och friluftsområde.

Entréplatsen är tänkt att vara en mötesplats inför äventyret ute i vildmarken där man bland annat kan få information om området och kunna gå på toaletten, säger Daniel Ottosson Samordnare för Offentlig miljö.

Här finns många faciliteter såsom camping, kanotcentral, badplats med mera och är en bra utgångspunkt för vidare utflykter i området. Syftet med gestaltningsprogrammet är att utgöra en idéplan för det fortsatta arbetet med att utveckla naturreservatets och friluftsområdets attraktionskraft och skapa en välkomnande upplevelse för besökarna.

Tanken är också att besökarna redan på entréplatsen ska få uppleva något av den natur som finns i naturreservatet och friluftsområdet, vilket man gör på den här platsen. Alla ingående delar i programmet är valda med omsorg för att det ska bli en helhetsupplevelse som hänger ihop, säger Daniel Ottosson.

Utifrån gestaltningsprogrammets förslag kan en gemensam identitet och profil skapas för hela området. Gestaltningsprogrammet blir ett stöd för kommun, entreprenörer och föreningar att utveckla sin verksamhet inom området. Gestaltningsprogrammet har antagits av kommunstyrelsen och nu fortsätter arbetet med att fördjupa de olika delarna.

Relaterad information

Gestaltningsprogram, Entréplats Halen Pdf, 5 MB.

Vid frågor kontakta
Daniel Ottosson
Samordnare Offentlig miljö
Epost: daniel.ottosson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 8 oktober 2021