Ökad tillgänglighet inom friluftslivet

Fredagen den 29 oktober invigdes den nya tillgänglighetsanpassade bryggan i Blåsegylen, som en del i Olofströms kommuns satsning för möjlighet till ett aktivt friluftsliv.

I Olofströms kommun finns goda möjligheter till ett aktivt och varierat friluftsliv. Olofströms kommun satsar aktivt på att utveckla möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen oavsett funktionsvariation. Vi kan nu presentera ytterligare en tillgänglighetssatsning, nämligen en tillgänglighetsanpassad brygga i Blåsegylet, Halens naturreservat.

Den tillgänglighetsanpassade bryggan är belägen vid grillplatsen och ger möjlighet till att alla kan komma närma vattnet oavsett funktionsvariation. Bryggan är en del i Olofströms kommuns utveckling av att möjliggöra ett aktivt friluftsliv för alla.

Mycket har gjorts för friluftslivet och vi kommer att fortsätta att utveckla området kring Halen. Vi måste våga satsa på det som bringar så mycket gott, säger Morgan Bengtsson kommunalråd Olofströms kommun.

Relaterad information

Meddela fel på sidan

Publicerad: 30 oktober 2021