Trygghetsuppfattning i kollektivtrafiken

Närbild på en sittbänk i en busskur

Trygghet betyder olika saker för oss alla. Din känsla är viktig för oss, oavsett hur ofta eller sällan du reser.

Om du känner dig otrygg i någon situation när du reser kollektivt så är den informationen viktig för oss. När vi har informationen så kommer vi göra vårt bästa för att göra något åt det. Det kan exempelvis vara när du väntar vid eller går förbi en hållplats eller en station, eller i situationer ombord på bussar och tåg.

Låt oss veta genom att svara på enkäten

Mellan den 10 november till den 10 december 2021 ber vi dig svara på enkäten Trygghetsuppfattning i kollektivtrafiken.

Enkäten: Trygghet i Blekinges kollektivtrafik Länk till annan webbplats.

Enkäten består av en karta där du prickar in vilka platser du känner dig otrygg på och varför. Resultatet kommer att ge oss en fingervisning om huruvida det finns otrygga platser. För att få en djupare förståelse för hur platserna upplevs kommer det sedan genomföras intervjuer.

Med syfte att sätta in rätt åtgärder och öka tryggheten

Sedan slutet av 1990-talet genomförs lokala trygghetsundersökningar i Blekinge. Länsstyrelsen i Blekinge genomför nu denna undersökning i samarbete med Polisen, länets fem kommuner och Blekingetrafiken, för att djupdyka i trygghetsfrågor i och i anslutning till kollektivtrafiken.

Med undersökningen hoppas vi kunna identifiera platser som kan förbättras. Målet är att fler ska känna sig trygga till, från och vid hållplatser och stationer när de reser i Blekinge. Det vi kan påverka, ska vi påverka, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Relaterad information

Kontakt
Annie Lees, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 01 12
E-post: annie.lees@lansstyrelsen.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 10 november 2021

Uppdaterad: 15 november 2021