Tobaksfria veckan är här

Varje år vecka 47 belyses vikten av tobaksfria miljöer lite extra under Tobaksfria veckan.

Arbetar förebyggande för att minska tobaksanvändningen

Olofström kommun uppmärksammar Tobaksfria veckan på Högavångsskolan och Nordenbergsskolan samt på Växtverket Detta som ett viktigt led i att minska andelen unga som börjar med tobak och för att stödja de ungdomar som vill förbli tobaksfria eller sluta med tobak.

Skolorna, Växtverket och socialtjänstens fältgrupp arbetar tillsammans förebyggande med för att ungdomar inte ska börja bruka tobak och utveckla ett beroende. Detta är ett hälsofrämjande arbete för att öka tryggheten och för att alla förtjänar rätten till en god hälsa. Vårt mål är att ha ett förebyggande arbete där både elever, vårdnadshavare och personal är informerade och delaktiga, för att sedan ha en grund för ett fortsatt tobaksförebyggande arbete.

Du som vuxen kan hjälpa till

Vi behöver dessutom flytta fokus från att se tobaksförebyggande arbete som en ordningsfråga till att se det som en skyddsfråga. Det är av stor betydelse att föräldrar och andra vuxna säger ifrån och visar var vi står. Som vuxen kan du hjälpa barn och unga att få ett liv utan tobak genom bland annat att:

  • vara närvarande och skapa en tillitsfull, varm och nära relation mellan dig som vårdnadshavare och barn.
  • du som vårdnadshavare har en god omsorgsförmåga och ett fungerande nätverk, samt stabila och goda boendeförhållande.
  • ge möjlighet till en meningsfull fritid samt positiva kamratrelationer.
  • se skolframgång och skoltrivsel som viktiga skyddsfaktorer för barn och ungdomars hälsa.

Forskningen är tydlig med att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att klara skolan. För att lyckas klara av skolan så krävs också ett gott samarbete med vårdnadshavarna i deras engagemang och intresse för att stödja och hjälpa sitt barn med skolarbetet.

Andra viktiga mer personliga egenskaper är: god impulskontroll och en god självkänsla, social kompetens och problemlösningsförmåga.

Relaterad information

Organisationen VISIR: Vi som inte röker, instiftade redan på 70-talet ”Rökfria veckan” med syftet att arbeta för ett rökfritt Sverige. Sedan dess har arbetet fortsatt och mycket har hänt och mer behöver att hända.

Olofströms kommuns drogförebyggande arbete

Meddela fel på sidan

Publicerad: 22 november 2021