Ungas röster - en del i beslutsunderlag

Många beslut rör barn och unga i kommunen både direkt och indirekt. Därför är deras röster och tankar av vikt för Olofströms kommuns fortsatta arbete för just de unga.

Många elever har svarat

Olofströms kommun vill få mer kunskap och bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov. Därför har det under veckan genomförts LUPP-undersökningen med högstadie- och gymnasieelever. De som har deltagit är årskurs 7 på Högavångsskolan samt årskurs 1 på Nordenbergsskolan. Totalt har 129 elever på högstadiet respektive 173 elever på gymnasiet som svarat på enkäten.

För att få en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet för unga i Olofström, går även undersökningen ut till de som är födda 2001. Är du född 2001 och folkbokförd i Olofströms kommun ska du, för några veckor sedan, ha fått undersökningen hemskickat tillsammans med instruktioner på hur du deltar. Hittills har enbart ett fåtal personer svarat på enkäten.

Saknar en grupps röster

Vi söker därför nu dig som inte svarat på undersökningen ihop om att få in ett större underlag med fler svar. Undersökningen stänger den sista november. Om du inte har kvar eller tror du har fått undersökningen, hör av dig till ulf.clang@olofstrom.se för att få tillgång till enkäten.

Vad händer då med underlaget, svaren får undersökningen?

När undersökningen har genomförts kommer svaren att sammanställas till statistik och presenteras i en rapport, som sedan ska används som underlag av kommunen i beslut som rör unga.

Relaterad information

LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram. Det är kommunen själv som anmäler sitt intresse av att delta i LUPP och ansvarar för insamling och analys av resultaten.

Vid frågor kontakta
Ulf Clang
Epost: ulf.clang@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 22 november 2021