Utbilda dig för arbete inom industri

Industritekniska programmet på Nordenbergsskolan har utökats med ett yrkespaket på 1 år i industriteknik grund. En utbildning för dig som vill arbeta inom industrin.

För dig som vill läsa Industritekniska programmet, ges möjlighet att under 1 år inrikta dig i industriteknisk grund. Det finns ett stort behov av arbetskraft inom industrin och det nya programmet kan fungera som ett instegsjobb som ger möjligheter att utvecklas vidare. Efter utbildningen och godkänt webbtest, får du ett kompetensbevis för att använda när du söker jobb.

Kort om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för ett instegsjobb inom industrin. Du kan även studera vidare genom påbyggnadskurser för att öka förutsättningar till att du blir anställningsbar. Du utvecklar kunskaper och färdigheter inom exempelvis industriell produktion, arbetsmiljöarbete, arbete med verktyg och industriell produktion. Det kan också handla om att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning. Utbildningen innehåller olika former av föreläsningar, diskussioner och praktiska moment. Fältstudier, studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Ansök

Läs mer om Industritekniska programmet och gör din ansökan

Yrkesutbildningar

Rekommenderat för dig

Publicerad: 30 november 2021