Vill du bli undersköterska?

Är du intresserad av bemötande, mötet med andra människor och hälso- och sjukvård? Då kan Vård- och omsorgsutbildningen vara något för dig.

Om utbildningen

Om du brinner för att hjälpa och ta hand om andra människor kan utbildningen Vård- och omsorg vara rätt för dig. När du läser till undersköterska på komvuxutbildningen Vård och omsorg i Olofström så följer du det Nationella yrkespaketet undersköterska och utbildningen syftar till att ge eleven:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter som stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska
  uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning samt om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa

Du kommer också att utveckla din förmåga att:

 • föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • arbeta säkert och ergonomiskt.
 • planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Ansök

Nästa start i januari 2022. Läs mer om utbildningen och gör din ansökan.

Yrkesutbildningar

Rekommenderat för dig

Publicerad: 1 december 2021