Ny inlämningsplats för returpapper

En hög med papper med tidningar

Från årsskiftet kan man inte längre lämna sina tidningar vid återvinningsstationerna där förpackningar samlas in. Ny plats för att lämna in returpapper är istället återvinningscentralen.

Ny insamlingsplats för papper och tidningar

För dig som kommuninvånare i Olofström innebär det att du från den 1 januari 2022 ska lämna tidningar och övrigt returpapper på Olofströms Återvinningscentral på Traktorvägen 7, istället för på återvinningsstationen. Behållare för tidningar och returpapper kommer att tas bort från återvinningsstationerna.

För dig som bor i villa och fritidshus och har fyrfackskärl blir det ingen skillnad. Du fortsätter att lämna tidningar och övrigt returpapper i facket för tidningar.

Bor du i flerfamiljshus och har fastighetsnära insamling (FNI) av tidningar och returpapper idag blir det ingen skillnad. Saknar ditt miljöhus behållare för returpapper, kontakta fastighetsägaren eller föreningen för att höra vad som gäller för dig.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning. Omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Anledningen till ändringen

Regeringen beslutade i december 2020 att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Returpapper ska dock även i fortsättningen sorteras ut från annat avfall, men ansvaret för insamlingen läggs istället på kommunerna.

Regeringen har lämnat åt kommunerna att själva avgöra hur de vill hantera insamlingen. Lösningarna kan därför se olika ut i olika kommuner.

Återvinning är energismart: om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe!

Rekommenderat för dig

Publicerad: 10 december 2021

Uppdaterad: 10 december 2021