Kommunal teknisk service undersöks

En gata i Olofström. omgärdad av villor

"Kritik på teknik" är en undersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vart tredje år. I undersökningen får boende i bland annat Olofströms kommun svara på frågor om till exempel skötsel av parker, gator och dricksvatten.

Medborgare betygsätter kommunens service

Olofströms kommun deltar för första gången i den årliga undersökningen ”Kritik på teknik”. Undersökningen låter kommuninvånare betygsätta hur den kommunala tekniken som gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall fungerar. Enkäten skickas ut både digitalt och via post till 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare.

Institutet för kvalitetsindikatorer genomför enkäten under första kvartalet i år på uppdrag av SKR och Olofströms kommun.

Syftet med undersökningen är att vi ska få en uppfattning om vad våra invånare tycker om våra tekniska verksamheter. Undersökningen kan hjälpa kommunen att göra bra prioriteringar och visa på områden som kan förbättras, säger AnnKristin Rådberg, teknisk chef.

Relaterad information

Kontakt
AnnKristin Rådberg
Teknisk chef
E-post: annkristin.radberg@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 1 februari 2022